Van Monsjou & Partners BV


Hoogtemetingen 

Door het aanbrengen van hoogtemerken in objecten/gebouwen en het nauwkeurig inmeten van deze merken ten opzichte van elkaar en van een vast punt in de omgeving (hoogtemeting), wordt de positie / stand van objecten/gebouwen vastgelegd en kunnen in de toekomst eventuele verticale bewegingen worden vastgesteld. 

Bij een dergelijke hoogtemeting, ook bekend als nauwkeurigheidswaterpassing, is de nauwkeurigheid groot. Afhankelijk van de meetomstandigheden kunnen verticale bewegingen van minder dan 1 millimeter worden vastgesteld.


Van Monsjou & Partners BV
is een onafhankelijk (landelijk werkend) inspectie- en expertisebureau, gespecialiseerd in Bouwrisico, Monitoring van de Bouwomgeving en Bouwschade.

Onze hoofdactiviteiten zijn:                 Andere diensten zijn:
Bouwkundige (voor)opnamen        Peilbuismetingen
Deformatiemetingen                         Geluidsmetingen
Trillingsmetingen                               Scheurmetingen                                  
Schadebehandeling                          Bouwschade-mediaton


Wilt u een scherpe offerte of aanvullende informatie; wij zijn graag bereid u nader over over dit onderwerp en onze dienstverlening te informeren.